May 1940, a Belgian horse drawn ambulance, a relic from WWI, passes in front of a ruined café.
Products used : 135.001 + 135.011 Metal publicity panels Belgium café and restaurant set 1 and 2.

Mei 1940, een Belgische ambulance, door paarden getrokken, een overblijfsel uit de Eerste Wereldoorlog, passeert langs een kapotgeschoten café.
Gebruikte producten : 135.001 + 135.011 Metalen publiciteitspanelen Belgische café en restaurants set 1 en 2.

Mai 1940, une ambulance hippomobile, une relique de la Première Guerre Mondiale, passe devant un café en ruines.
Produits utilisés : 135.001 + 135.011 Panneaux métal publicitaires Belge café et restaurant set 1 et 2.


Diorama by Erwin Heylens