Privacy Verklaring

Privacy en databeveiliging :

unicornmodels bekommert zich sterk om uw recht op privacy en beveiliging. Hierna vindt u de richtlijnen die wij gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen. Gelieve de onderstaande richtlijnen zeer aandachtig te lezen. unicornmodels privacybeleid unicornmodels respecteert uw privacy. Binnen ons bedrijf - en op wereldwijd vlak - verzamelen, bewaren of gebruiken wij uw persoonlijke informatie uitsluitend voor specifieke doeleinden. We gebruiken uw informatie om onze relatie met u te ondersteunen en te verbeteren - bijvoorbeeld om uw aankoop te verwerken, u diensten en ondersteuning aan te bieden en u product-, dienst- en bedrijfsnieuws en aanbiedingen mee te delen - of om andere in de wet beschreven wettige redenen. We verkopen uw persoonlijke informatie niet. We wisselen uw persoonlijke gegevens enkel uit buiten de unicornmodels-bedrijvengroep als u daarmee instemt, zoals dat wettelijk vereist is, of met bedrijven die unicornmodels helpen om zijn verplichtingen ten opzichte van u na te komen, en dan nog enkel met partners die unicornmodels engagement delen om uw privacy en uw gegevens te beschermen. U kunt te allen tijde contact opnemen met unicornmodels als u vragen hebt of informatie wenst met betrekking tot dit privacybeleid. U kunt ook te allen tijde vragen om op de hoogte te worden gesteld van de persoonlijke gegevens die unicornmodels bijhoudt over u en u kunt te allen tijde vragen om die gegevens te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar de hoogste niveaus van beveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen. De informatie die unicornmodels inzamelt over u unicornmodels vraagt alleen specifieke types van persoonlijke informatie. We vragen u om informatie te verstrekken die ons de mogelijkheid biedt om uw aankoop te verwerken of diensten te verlenen aan u, om uw bezoek aan de site te verbeteren, om informatieaanvragen te beantwoorden, om onze klantenrelatie te ondersteunen, om u te helpen met technische ondersteuningsaangelegenheden of om de follow-up te garanderen na uw bezoek. unicornmodels kan informatie inzamelen als u: • Zich registreert op unicornmodels.be • Een offerte aanvraagt voor producten en/of diensten • Een order plaatst voor producten en/of diensten • Een kennisgeving via e-mail vraagt van uw orderstatus • Een ondersteuningsaanvraag invult of telefonische technische ondersteuningsdiensten aanvraagt • Feedback geeft naar aanleiding van een on-line enquête • Ingaat op promotieaanbiedingen; of • Zich inschrijft op een nieuwsbrief of een mailinglijst. unicornmodels gebruikt uw persoonlijke informatie uitsluitend voor specifieke doeleinden De informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk gehouden en wordt ingezameld en verwerkt voor de volgende algemene doelstellingen of voor elke andere wettige doelstelling die beschreven wordt in de toepasselijke wet. Om uw aankoop te verwerken of de aangevraagde diensten te verlenen • Om te reageren op aanvragen voor producten en diensten • Om onze producten en diensten te verbeteren • Om contact op te nemen met u; en • Om de aankondiging en inhoud te individualiseren. • Nieuwsbrieven, mailinglijsten, informatieaanvragen Op uw verzoek versturen wij (of elke andere entiteit van unicornmodels of elke agent die optreedt in naam van de entiteiten van unicornmodels) u informatie over onze verschillende producten en diensten of over andere producten en diensten die u kunnen interesseren. Dergelijke informatie kan bestaan uit speciale aanbiedingen, geüpdate informatie en andere nieuwe producten en diensten van unicornmodels. Enkel unicornmodels (of agenten die optreden in naam van unicornmodels) zal u deze direct mailings toesturen. Als u niet langer dergelijke mailings wenst te ontvangen, verwittigt u ons gewoon door een e-mail te sturen naar mailing@unicornmodels.be. Als unicornmodels uw persoonlijke informatie uitwisselt unicornmodels zal uw persoonlijke informatie meedelen - in de mate dat dit vereist of toegestaan is volgens de toepasselijke wet - indien dit opgelegd of geëist wordt door een rechtbank of een overheidsinstantie in een bepaald rechtsgebied, of om te garanderen dat we onze wettelijke verplichtingen nakomen. unicornmodels zal uw persoonlijke informatie nooit zonder uw toestemming voor marketingdoeleinden meedelen aan een externe organisatie Persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, adres en telefoonnummer) of uw order en de producten die u aankoopt zullen nooit zonder uw toestemming voor marketingdoeleinden meegedeeld of verkocht worden aan een externe organisatie. Uw rechten Op uw verzoek en binnen een redelijke tijdsspanne zullen wij u informeren over het type van persoonlijke informatie dat wij bijhouden over u, de doelstellingen waarvoor wij deze informatie bijhouden en de mogelijke ontvangers of types van ontvangers. Op schriftelijk verzoek en binnen een redelijke tijdsspanne zullen wij ook uw persoonlijke gegevens verbeteren, wissen en/of blokkeren voor verdere verwerking als de informatie feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant blijkt te zijn voor de doeleinden van de verwerking.

Internethandel De on-line shop op unicornmodels.be heeft tot doel u opties te bieden met betrekking tot de privacy van uw kredietkaartinformatie, naam, adres, e-mail en andere informatie die u ons verstrekt. unicornmodels stelt alles in het werk om de informatie die verzameld wordt op zijn site te beveiligen. We bieden beveiligingsmaatregelen aan die voldoen aan de gangbare standaarden. Deze zijn beschikbaar via uw browser en zijn gebaseerd op de SSL-technologie (raadpleeg de pagina Beveiliging van de shop voor meer gegevens over deze beveiligingsmaatregelen). Als u een aankoop wilt doen maar uw kredietkaartinformatie niet on-line wenst mee te delen, dan kunt u een order plaatsen zonder kredietkaartinformatie. Een vertegenwoordiger neemt dan contact op met u. Anderzijds kunt u altijd via mail contact opnemen met een verkoopvertegenwoordiger. In het kader van ons beleid hebben we altijd contact opgenomen met onze klanten ingeval van een potentieel probleem met hun aankoop of voor elke normale zakelijke mededeling met betrekking tot hun aankoop.

Geïndividualiseerde ervaring en cookies Er duiken op het internet nieuwe technologieën op die ons helpen om geïndividualiseerde bezoekerservaringen aan te bieden. unicornmodels maakt voornamelijk gebruik van "cookies" om te bepalen welke dienst- en ondersteuningsinformatie aangewezen is voor uw machine en om uw winkelervaring in onze on-line shop te verbeteren.

Sites van derden Denk eraan: op andere websites, met inbegrip van sites die toegankelijk zijn via onze site (bv. via een hyperlink) kan persoonlijk identificeerbare informatie ingezameld worden over u. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op de informatiepraktijken van dergelijke websites van derden die gekoppeld zijn aan de unicornmodels website. Wij gebruiken het symbool om koppelingen naar sites van derden aan te duiden.

Contact opnemen met unicornmodels Als u contact wilt opnemen met ons of vragen of suggesties hebt met betrekking tot ons Privacybeleid, dan kunt u ons e-mailen op het emailadres dat u vind op elke pagina.

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.